Skip to main content

Een Page ongepersonaliseerd kunnen tonen - Community / Suggestion - Deploy Support

0

Een Page ongepersonaliseerd kunnen tonen New - Awaiting review

In een flow die start met een aanmeldform, kan je aan het einde (in bijwerkformulier) verwijzen naar het begin om zo nog iemand aan te kunnen melden.

Diezelfde opzet met Pages werkt echter niet omdat de personalisatie behouden blijft en je geen nieuw record aan kunt maken.


Suggestie: een campagne object toevoegen dat de personalisatie doet vergeten.


Een workaround hiervoor is om de (ongepersonaliseerde) link van het Start Bij Gebeurtenis object te gebruiken als Landinsgpagina.