Skip to main content

List-Unsubscribe haalt record ook uit campagne - Community / Suggestion - Deploy Support

1

List-Unsubscribe haalt record ook uit campagne New - Awaiting review

Indien een klant zich via een mailclient afmeldt, wordt er een algemene unsubcribe naar Clang gestuurd.

- bij een Quickmail wordt de opt-in op 'Nee' gezet zodat het record niet mee mailbaar is

- bij een Campagne wordt ook de opt-in op 'Nee' gezet én het record tevens afgemeld van de campagne die de mail heeft gestuurd.


In geval van een foutieve afmelding kan het een record weliswaar weer mailbaar gemaakt worden, maar indien het een campagne mailing was, moet het record ook weer lid gemaakt worden van de campagne en eventuele campagnevelden opnieuw ingevuld worden.


Kan het worden aangepast dat een record niet langer van de campagne wordt afgemeld om dit te voorkomen?