Skip to main content

BriteVerify campagne object instellen - Kennisbank / Content / Campagnes - Deploy Support

BriteVerify campagne object instellen

Authors list

Je hebt het BriteVerify object afgenomen maar hoe stel je deze in binnen een campagne ? Onderstaand vind je uitleg over het campagne object 'Email Verificatie' welke beschikbaar komt nadat je de app 'BriteVerify' vanuit de Clang Store hebt geïnstalleerd. 


Instellingen : 

Stuur het maandelijkse rapport naar: In het object is het mogelijk om een e-mailadres toe te voegen welke begin van de nieuwe maand een e-mailbevestiging ontvangt met daarin per status het aantal validaties over de afgelopen maand.

Maximum aantal tests: Stel hierin hoe vaak je maximaal wil dat de te controleren email adres  door BriteVerify worden gecheckt. Bij geen ingevuld getal zal er geen maximum zijn ingesteld.

Per Periode: Hierin is in te stellen per welke periode je wilt dat de check plaats vind. Mocht je bijvoorbeeld je gehele database door BriteVerify laten checken kan ik je aanbevelen om deze op week basis te zetten en niet op dag of uur basis. 

Update wanneer ongeldig: Hier kun je aangeven wat er precies moet gebeuren wanneer een email adres invalide word bevonden.
Er bestaan hier 3 mogelijkheden:

Het aanpassen van het opt-in veld: Dit veld wordt voor het desbetreffende record invalide veld naar de waarde "Nee"  veranderd. 

Hard bounce: Hierbij wordt een hard bounce geregistreerd voor het invalide record.
*Wanneer er voor een klantrecord een hard bounce is geregistreerd, wil dit zeggen dat de klant tevens als niet mailbaar wordt gemarkeerd. 

Niets: Dit betekend dat er geen actie ondernomen hoeft te worden. 


Velden:

Let op! Dit kan momenteel zowel binnen klantoptievelden als campagne velden

Schrijf de laatste status in:  Dit veld toont of het email adres valide of invalide is bevonden. Het is aan te raden om hiervoor het klantoptieveld  ' BriteVerify_status'  aan te maken in het CRM.

Schrijf de laatste datum in:  Dit veld toont de datum waarom de laatste BriteVerify check is gedaan voor het record. Aan te raden is om hiervoor het klantoptieveld ' BriteVerify_check_datum'  aan te maken in het CRM. 

Schrijf het laatste bericht in:  Mocht er een invalide record worden gedetecteerd zal hiervoor een melding worden gegenereerd. Aanbevolen wordt om hiervoor het veld  'BriteVerify_error' aan te maken via het CRM. 


Het email verificatie object heeft 7 uitgangen:

 • Valid
  • Beschrijving: The email represents a real account / inbox available at the given domain.
  • Status: SAFE TO MAIL
 • Invalid
  • Beschrijving: Not a real email address.
  • Status: DO NOT MAIL
 • Unknown
  • Beschrijving: For some reason we cannot verify valid or invalid. Most of the time a domain did not respond quickly enough.
  • Status:
   • If your ESP’s bounce threshold is 5% or less: DO NOT MAIL.
   • If your ESP has given you a dedicated IP: MAIL SLOWLY.
 • Accept All
  • Beschrijving: These are domains that respond to every verification request in the affirmative, and therefore cannot be fully verified.
  • Status:
   • If your ESP’s bounce threshold is 5% or less: DO NOT MAIL.
   • If your ESP has given you a dedicated IP: MAIL SLOWLY.
 • Failed
  • Beschrijving: Dit zijn e-mailadressen welke niet voldoen aan de standaard e-mail validatie plugin van Clang; bevat @, minimaal 6 karakters, bevat een punt, heeft een extensie (com/nl/co.uk/etc).
  • Status: DO NOT MAIL
 • Threshold exceeded
  • Beschrijving: Alle klanten welke niet zijn gevalideerd door de ingestelde limit.
 • Continue
  • Beschrijving: Deze lijn bevat alle klanten uit de selectie.