Skip to main content

Mijn mailverzending verzend niet met de ingestelde throttle - Kennisbank / Content / Sms, Emails, Pages & Templates - Deploy Support

Mijn mailverzending verzend niet met de ingestelde throttle

Authors list

Met een throttle stel je in dat je niet boven dat aantal wilt uitkomen, Het stelt dus NIET in, dat er continu met de ingestelde throttle verzonden wordt. Van te voren kan er niet berekend worden hoeveel tijd er voor nodig is om 1 mailtje te renderen. 

CLANG berekenen hoeveel mailtjes er verzonden moeten worden per minuut en wat de wachttijd moet zijn  tussen de mailtjes. Als er ook andere mails gelijktijdige worden verstuurd dan ondervinden die ook weer invloed van elkaar. Het eindresultaat zal daarom ongeveer op 80% liggen van de daadwerkelijk ingestelde throttle.


Wanneer je een mail verzending inplant, waarbij er een specifieke throttle behaald moet worden, hou  er dan rekening mee dat er niet meerdere verzendingen tegelijkertijd plaatsvinden. 


Verstuur je je mailverzending via een SMTP- Gateway is bovenstaande niet van toepassing.  alle mails die worden aangeboden aan de gateway, worden per direct verzonden. Om de SMTP Gateway te throtten zouden de mails over een verloop van tijd aangeboden moeten worden.

Voor mails aangemaakt binnen Clang kan er een throttle tot max. 5k/uur ingesteld worden welke de mails verspreid over het uur verstuurd.