Skip to main content

Google Chrome update to version 87 - Nieuws / Archived - Deploy Support

nov. 30 2020

Google Chrome update to version 87

Authors list

Recentelijk is er door Google een update doorgevoerd waarbij  Google Chrome is geupdate naar versie 87. 

Momenteel veroorzaakt de update een vertonings issue in onze "Clang e-mail designer" .  Vertoningsvoorwaarden kunnen worden niet geladen en "Properties" tonen deels . Dit issue doet zich tevens voor wanneer er gebruik wordt gemaakt van "Microsoft Edge".


Wanneer er gebruik wordt gemaakt van Chrome versie 87 kan deze niet worden gedowngrade naar versie 86.


Is er een workaround ?

Dit issue doet zich niet voor wanneer er gebruikt wordt gemaakt van "Google Chrome versie 86" of wanneer er gebruik wordt gemaakt van de browser  "Firefox".

Ons advies is in deze om tijdelijk gebruik te maken van "Firefox" wanneer er gebruik wordt gemaakt van Clang, totdat dit issue is verholpen. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Recently Google Chrome has updated its browser to version 87 which causes a display issue when working in our "Clang e-mail designer". 

Editing content within mail objects can be experienced as not possible and properties can be partially shown. 

This issue also occurs when using "Microsoft Edge"


When using version 87,  Chrome cannot be downgraded to version 86. 


Is there a workaround ?  

This issue does not occur when using "Google Chrome version 86" or  using the browser "Firefox". Our advice is to temporarily use Firefox when  working in Clang until this issue is resolved.